Tam giác
(Utthita Trikonasana )


Ðứng thế trái núi : Hai tay thẳng và xuôi xuống hai bên hông .
Hít vào . Dang hai chân ra xa vừa tầm đồng thời đưa hai tay song song với mặt đất ,
hai bàn tay úp xuống .
Quây bàn chân phải ra ngoài .
Gót chân phải ngang hàng với bàn chân trái.
Thở ra khi nghiêng mình sang bên phải . Hai tay thẳng hàng .
Hít vào khi kéo giản nách .
Thở ra khi quay đầu nhìn bàn tay trái .
Trở về vị trí củ . Tập lại với phía bên kia .