Bạch hạc I
(Virabhadrasana I)


Ðứng thẳng chấp hai bàn tay trước ngực.
Ðưa chân phải ra trước vừa tầm .
Hít vào. Thở ra.
Cong đầu gối phải xuống vừa tầm .
Hít vào . Ðưa hai tay với hai bàn tay chấp lại lên khỏi đầu ,kẹp đầu vào hai tay .
Thở ra đồng thời ưởn người ra sau .
Nín thở một vài giây .
Trở lại thế đứng thẳng đầu tiên .
Hít vào . Thở ra .
Tập lại với chân trái .