Bạch hạc II
(Virabhadrasana II)


Ðứng thẳng . Dang hai chân ra xa .
Ðưa hai tay ngang ra song song với mặt đất . Bàn tay úp xuống .
Xoay bàn chân trái về trái , bàn chân phải ngay giữa . Cong đầu gối trái xuống .
Nhìn sang trái . Xoay hông sang trái . Giữ thẳng chân phải .
Hít thở . Giữ thế nầy vài giây . Trỡ về vị trí đầu tiên .
Tập lại về phía bên phải .