Bạch hạc III
(Virabhadrasana III)

Đứng thẳng, hai chân cách xa vừa tầm.
Bàn chân phải hơi xoay ngang về phía phải.
Hai bàn tay chắp lại, từ từ gập người xuống.
ồng thời giơ thẳng chân trái về phía sau .
Hai tay từ từ đưa ra hai bên.
Giữ thân mình song song với mặt đất .
Cố giữ thăng bằng trong vài giây .
Xuôi hai tay trở lại hai bên hông . Trở lại thế ban đầu .
Đổi chân, chuyển sang chân trái đứng, chân phải giơ lên.