Bọ cạp
( Vrischikasana )


Quỳ gối sát xuống đất với hai cánh tay trước chạm đất .
Ngước mặt lên và nhìn về trước .
Ưởn cong người ngược lên trên .
Hít vào và đưa hai chân thẳng qua khỏi đầu .
Thở ra và trở về thế đầu tiên .