ĐỘC kÊ
( Vrksasana )


Đứng thẳng, hai chân chụm sát lại , hai tay xuôi xuống .
Chắp hai tay lại. Từ từ co chân trái lên
về phía sau bắp chuối của chân phải.
Gác bàn chân vào đấy, đưa hai tay lên khỏi đầu.
Hai tay vẫn chấp lại .Kéo hai tay xuống ngang ngực.
Hít thở. Đổi chân.
Các thế này giúp cho hệ thần kinh quân bình lại,
không còn hồi hộp, sợ hãi, âu lo.