36 năm yên lặngMột vị tăng trẻ muốn đi tìm thầy học đạo. Vị tăng này đến một thiền viện nhập chúng. Vị sư trưởng ở đấy bảo rằng: “Anh có thể ở đây tu học nhưng có một luật lệ quan trọng – tất cả thiền sinh ở đây phải giữ im lặng tuyệt đối. Chỉ 12 năm mới được nói một lần.”
Vị tăng này đồng ý ở lại. Sau 12 năm yên lặng tu tập, đến ngày vị tăng này được nói lên một câu. Ông ta nói: “Giường cứng quá”.
12 năm nữa trôi qua trong sự tu tập yên lặng. Lại đến lúc có cơ hội được nói một lời với thầy. Vị tăng nói, “Đồ ăn dở quá.”
Lại 12 năm nữa tu tập cam go khổ hạnh, và đến lúc được nói lên một câu. Và sau 36 năm tu tập, ông ta nói: “Tôi bỏ tu”.
Đạo sư trả lời nhanh chóng. “Tốt, từ đó tới giờ anh chỉ biết có than phiền!”