Bạn Bè


Bạn bè chính là sự giàu có của tuổi già. Hãy tôn trọng một số nguyên tắc cơ bản:
- Chịu khó nghe và đừng ngắt lời.
- Hãy nói chuyện chứ đừng nhạo báng.
- Hãy cho đi mà không bận tâm đến nhận lại.
- Hãy trả lời câu hỏi chứ đừng phản đối.
- Hãy tha thứ chứ đừng trách cứ, và đã hứa thì không được quên.
Như thế bạn sẽ không bao giờ cô đơn.

Bạn bè cũng như tiền vậy. Có tờ thật. Có tờ giả. Có tờ lành. Có tờ rách.
Chỉ tiếc là mình không phải máy soi tiền nên không thể biết được Ai là bạn và Bạn là ai?
Nhưng "rách" và "giả" cũng không che được dưới ánh mặt trời, thì gọi đó là "Bè"...
Trong cuộc đời dù hai tiếng Bạn & Bè thật rất ư khác biệt nhưng hai tiếng "bạn bè" vẫn thường được ghép đôi !
- Khi đắc thời đâu biết... Ai là bạn
- Lúc thất thời mới biết ... Bạn là ai
- Trong cuộc vui, đâu biết Ai là bạn
- Lúc hoạn nạn, mới biết Bạn là ai.