Bắt chước


Cùng ở một xóm với nàng Tây Thi. Tây Thi, người nước Việt, nổi tiếng là đẹp nhất một thời. Nàng có chứng đau bụng, mà khi đau, nàng ôm bụng nhăn mặt thì vẻ đẹp lại càng thêm mặn mà không thể tả. Chị đàn bà xấu xí thấy vậy, muốn bắt chước, về nhà cũng ôm bụng nhăn mặt; người làng trông thấy, tưởng thấy ma quỷ hiện hình… nhà giàu thì đóng cửa lại, không dám ra; nhà nghèo thì bồng bế vợ con mà chạy trốn.
Cũng đừng làm như người thợ đá kia… Có một người thợ ngọc qua hàng thợ đá, vào xem các thứ đá, thấy một tảng đá trong có ngọc, mua về, đẽo ra, quả nhiên được ngọc. Ngọc ấy trắng muốt và có gân đỏ, quý giá vô vô cùng. Người thợ ngọc nhờ đó mà giàu có. Anh thợ đá thấy thế, lấy làm thích chí cũng muốn bắt chước. Anh ta nghĩ bụng: Đá nào trong cũng có ngọc. Rồi ở nhà có bao nhiêu thứ đá, đem cả ra đập để tìm ngọc. Không những không thấy ngọc mà các đá vỡ tan, chẳng dùng được việc gì nữa. Anh ta vừa mất của vừa lỗ vốn, cùng quẫn khổ sở, chẳng bao lâu rồi chết.