Bệnh giàCùng là một con người với quãng đời 50 năm sau


Cái bóng của quá khứ níu kéo cuộc đời...


Ngày xưa lo nuôi con... giờ phải tự chèo chống chính đời mình.


Ai thoát được bóng thời gian


Ngày nào đó bây giờ chỉ còn là như thế!


Đời người qua nhanh như nét vẽ