Buông bỏ và Hoán đổi


Đệ tử: Thưa thầy đạo Phật khuyên người ta buông bỏ, cái gì cũng buông, buông bỏ hết mọi thứ đúng không?
Sư Phụ: Không đúng.
Đệ tử̉: Vậy tại sao thường hay nói buông bỏ tất cả.
Sư Phụ: Buông bỏ tất cả để làm gì?
Đệ tử: Đúng thế, đệ tử cũng thấy rất nghi ngờ! Chúng ta thường nghĩ tu hành là phải buông bỏ hết thảy mọi thứ. Điều này hẳn làm cho nhiều người lo lắng vì nếu ai cũng làm như vậy thì có lẽ thế giới sẽ sụp đổ mất.
Sư Phụ: Mọi sự đều buông bỏ hết sẽ dẫn đến sụp đổ, cái gì cũng không buông bỏ thì cũng sụp đổ.
Đệ tử: Như vậy phải làm thế nào?
Sư Phụ: Thay thế và hoán đổi.
Đệ tử: Nhờ thầy chỉ rõ cho con!
Sư Phụ: Con có thể kêu một người ăn mày cam tâm cho con số tiền đang nắm chặt trong tay họ không?
Đệ tử: Không thể được
Sư Phụ: Con có thể dùng hòn sỏi đổi số tiền trong tay người ăn mày không?
Đệ tử: Không được.
Sư Phụ: Tại sao vậy?
Đệ tử: Vì tiền đáng giá hơn.
Sư Phụ: Vậy nếu dùng vàng để đổi thì sao?.
Đệ tử: Thế thì được.
Sư Phụ: Tại sao?
Đệ tử: Vì vàng đáng giá hơn.
Sư Phụ: Vì thế, cách buông bỏ đơn giản nhất chính là hoán đổi. Muốn buông bỏ được điều gì đó, đầu tiên cần hiểu được là nó bắt đầu khởi lên từ đâu.
Dùng thức ăn chay thay cho thức ăn mặn, con sẽ buông bỏ được con dao mổ.
Dùng bố thí thay cho giành giật, con sẽ buông bỏ được lòng tham.
Dùng tín ngưỡng thay cho trống rỗng con sẽ buông bỏ được cô đơn.
Dùng trí tuệ thay cho ngu dốt con sẽ buông bỏ được cố chấp.
Dùng chính niệm thay cho tạp niệm, con sẽ buông bỏ được vọng niệm.
Dùng hảo tâm thay cho đố kỵ, con sẽ buông bỏ được ưu phiền.
Dùng nhẫn nhục thay cho oán giận, con sẽ buông bỏ được hận thù.
Dùng từ ái thay cho tham ái, con sẽ buông bỏ được tâm bệnh.