Cầu xin


Ngày xưa khi đức Phật đi hành đạo thì gặp vài vị Bà La Môn. Những vị Bà La Môn này bèn hỏi đức Phật rằng: Thưa Ngài Cồ Đàm, đạo của Ngài có phép cầu xin không?
Đức Phật trả lời: Đạo ta không có pháp cầu xin mà chỉ cần hiểu thấu nghiệp báo và luật nhân quả.
Mấy vị Ba La Môn bèn nói: Thế thì đạo của Ngài đâu có gì hay. Đạo chúng tôi có phép cầu xin rất linh nghiệm.
Đức Phật làm thinh và dẫn mấy vị Bà La Môn đi tới một miệng giếng, sau đó đức Phật hỏi:
- Nếu ta bỏ hòn đá xuống giếng thì các người cầu xin cho nó nổi được không?
- Dạ thưa Ngài không đuợc.
- Tại sao?
- Dạ tại đá nặng hơn nước cho nên phải bị chìm
- Thế ta đổ vài muỗng dầu xuống giếng thì các người cầu xin cho nó chìm được không?
- Dạ thưa Ngài không được
- Tại sao?
- Dạ tại dầu nhẹ hơn nước
Nghe xong đức Phật bèn nói:
Đúng vậy, đá nặng cho nên chìm trong nước và dầu nhẹ cho nên phải nổi trên nước không có phép cầu xin nào thay đổi được.