Cá Vui           Trang Tử cùng Huệ Tử đứng chơi trên cầu sông Hào.
Trang Tử nói : "Ðàn cá xanh bơi lội thung dung . Cá vui đó !"
Huệ Tử nói : "Ông không phải cá sao biết cá vui ?"
Trang Tử nói : " Ông không phải tôi sao biết tôi không biết ?"
Huệ Tử nói : "Tôi không phải Ông , nên không biết được Ông , còn Ông không phải cá cũng không sao biết được cái vui của cá . " Trang Tử nói : " Xin xét lại câu hỏi đầu : Ông hỏi tôi làm sao biết cá vui . Ðã biết là tôi biết Ông mới hỏi " làm sao mà biết" . Thì đây, làm như vầy : "Tôi đứng trên cầu sông Hào mà biết đó "