CHIẾC NHẪN THẦN


Truyền thuyết người Do Thái có kể câu chuyện như sau.....
Ngày xửa.......Ngày xưa......
Beneiah là vị quan vốn thường hãnh diện cho rằng ông sẽ chu toàn mọi nhiệm vụ mà nhà vua giao phó. Nghe như vậy, vua Solomon ra lệnh cho quan Benaiah trong vòng sáu tháng, ông phải tìm cho nhà vua một chiếc nhẫn thần vừa có khả năng làm cho ai mang nó vừa cảm thấy mình hạnh phúc và cũng cảm thấy mình đau buồn.
Dù là người rất tài giỏi, Benaiah cảm thấy lo âu vì làm sao có thể tìm chiếc nhẫn nào vừa làm cho người ta hạnh phúc và đau buồn được!...
Thời gian thấm thoát trôi qua, Benaiah miệt mài bôn ba tìm kiếm chiếc nhẫn thần khắp mọi nơi mà cũng không nghe ai nói là có chiếc nhẫn thần như vậy.
Ngày qua ngày, Benaiah càng hiểu rằng mạng sống của mình sắp bị lấy đi, vì không thể tìm cho nhà vua chiếc nhẫn thần được.
Một ngày nọ Benaiah vì đã mệt mỏi, dừng chân bên quán nước ven đường Cuối cùng, khi đang ngồi nghỉ chân trong quán nước, ông chia sẻ câu chuyện này với người chủ quán mong tìm sự cảm thông và trút bớt phần nào nổi phiền muộn lo sợ trong lòng ông.
Nghe xong câu chuyện, ông chủ quán nói “Tôi có chiếc nhẫn mà ông đang kiếm tìm.” Nghe vậy, Benaiah sáng mắt và quì xuống van xin được mua lại chiếc nhẫn đó với bất kỳ giá nào.
Ông già đáp :
“Tôi không bán, nhưng tôi chỉ tặng vì dù giá trị nó có lớn lao bao nhiêu đi chăng nữa, nó cũng sẽ qua đi.”
Ông già trao cho Benaiah chiếc nhẫn, chiếc nhẫn thần rất đẹp với hàng chữ:
“Cũng vậy, nó cũng sẽ qua đi.”
Hôm sau, Benaiah trình nhà vua với chiếc nhẫn, nhà vua hoan hỷ và trọng thưởng cho Benaiah. Cầm chiếc nhẫn trên tay, niềm vui hiện rõ trên khuôn mặt của nhà vua, nhưng khi đeo chiếc nhẫn thần vào, nhà vua thấy hàng chữ:
“Cũng vậy, nó cũng sẽ qua đi”
Điều này làm cho nhà vua buồn, vì ông hiểu rằng, chính địa vị của ông, vương quốc của ông, danh tiếng của ông rồi cũng sẽ qua đi như hàng chữ trên chiếc nhẫn nhắc nhở:
“Cũng vậy, nó cũng sẽ qua đi”