Chiếc thuyền đụng chiếc đò

Một chiếc đò sang sông . Có chiếc thuyền không có người tù đâu trôi đến đâm phải . Người lái đò tuy hẹp bụng đến đâu cũng không lấy làm giận . Giả sử trên chiếc thuyền có người ngồi thì người lái đò tất phùng mang trợn mắt , tru tréo , rồi đến buông lời chưởi rủa thậm tệ .
Một việc xảy ra cũng giống nhau , mà như lúc trước thì không giận , như lúc sau lại giận là tại làm sao ?
-Tại lúc trước chiếc thuyền không có người mà lúc sau chiếc thuyền có người .
-Người ta mà cứ thản nhiên không có chút tư ý gì thì ở đời còn có ai hại mình nữa .