Chứng cứ


Một ngư dân đang câu cá ven sông thì có một luật sư vác cần câu đi tới. Thấy ngư dân câu được nhiều cá, ông ta liền đặt cần câu xuống, định chiếm một chỗ câu bên cạnh.
Ngư dân nói:
- Thưa ngài, đoạn sông này tôi đã chiếm chỗ rồi, xin ngài đi nơi khác cho.
Luật sư nói:
Không được, ông nói ông đã chiếm chỗ, vậy chứng cứ đâu? Nói để ông biết tôi là luật sư đấy!
- Tôi câu cá ở đây rất lâu rồi, những con cá nằm trong giỏ chính là chứng cứ.
- Thế mà gọi là chứng cứ à? Ai chứng minh được rằng những con cá đó là do ông câu được ở đây. Nếu không đưa ra được nhân chứng, vật chứng cụ thể, tôi sẽ không đi nơi khác.
- Bên sông chỉ có mình tôi, lấy đâu ra nhân chứng. Thính, mồi đã thả xuống sông rồi sao nhìn thấy nữa, lấy đâu ra vật chứng.
Luật sư càng cứng rắn hơn:
- Bây giờ là xã hội pháp trị, việc gì cũng cần có chứng cứ, không thể căn cứ vào mấy lời nói bừa của ông.
Ngư dân rất tức giận, nhưng cãi không nổi đành cầu khẩn:
- Ông câu cá là để tiêu khiển, tôi câu cá là để kiếm cơm cho cả nhà, xin ông giúp tôi chuyển đi câu ở chỗ khác, tôi xin đội ơn!
Thế nhưng luật sư này vẫn giữ thái độ ngang ngược và còn châm chọc:
- Con sông này không phải của ông dựa vào lý gì mà ông ngồi câu được mà tôi không ngồi câu được? Mọi người đều bình đẳng trước pháp luật. Ông không hiểu pháp luật, vừa vô tri lại vừa ngu xuẩn, coi chừng phải nộp phạt đấy.
Ngư dân tức quá liền cho luật sư một cái bạt tai rất mạnh, má trái ông ta sưng vù lên. Luật sư vừa úp tay vào má vừa gào lên:
- Cái thằng dã man kia, vì sao lại đánh người? Ta sẽ kiện lên toà án.
- Bây giờ là xã hội pháp trị, đi kiện phải có chứng cứ - Ngư dân nói.
- Sao lại không có chứng cứ? Hai má người ta đều cao bằng nhau, mày nhìn mặt ta đây, má trái thì cao má phải thì thấp, chẳng phải đó là chứng cứ tốt nhất à?
- Mầy là người có học . Cái học đó để hiểu biết và để yêu thương, chứ không phải dùng nó để đem luật pháp ra lý sự . Luật pháp phải phù hợp với ý thức đạo đức của xã hội . Mầy sống không có tình thương. Mầy dành miếng ăn của tao. Mầy sống chỉ dựa vào pháp lệnh đòi chứng cứ thì tao sẽ cho mầy đi tìm chứng cứ .
Vừa nói xong , ngư dân liền tát một cái rất mạnh vào má phải luật sư và nói:
- Bây giờ thì hai má lại đều như nhau rồi nhé, để xem mầy lấy đâu ra chứng cứ!