Chuyện con ghẻ


Chả là người đời chửi con ghẻ gây ngứa ngáy khó chịu, chui vào trong da đục khoét, ăn bám, rất khó trị. Nhưng mấy con ghẻ lý luận như sau : Dân ghẻ có đủ ngũ thường. Này nhé:
- Nhân: tùy người mà lây (lây bậy bạ, con người xức thuốc là tiêu đời)
- Nghĩa: ghẻ không bao giờ lây lên mặt
- Lễ: hai tay xoa vào nhau để gãi như vái lạy
- Trí: toàn tìm chỗ kín để sinh sôi nảy nở
- Tín: đến theo mùa (mùa nóng phát triễn mạnh)

Dù con ghẻ là loài mà người ta gớm ghiếc nhất, nó cũng có những tự tôn của nó. Do tự tôn, nó cũng dựa trên luân lý "ngũ thường" theo kiểu của nó. Khi hành động theo luân lý của nó, con ghẻ trở nên kẻ thù tấn công loài người.
Cách trị thì tùy mỗi người... Con người muốn sống với con ghẻ không thể dùng luân lý của con người mà tranh luận với con ghẻ hay áp đặt luân lý con người cho con ghẻ. Đôi khi, các chiến thuật gia tìm cách đổi ý tưởng về luân lý của một bên hay cả hai bên thành đồng thuận để hai bên hành động chung đồng nhất; chiến thuật này lâu dài sẽ có va chạm thường xuyên. Trong một môi trường có nhiều con ghẻ, cách đơn giản nhất là sống cách ly với con ghẻ bằng cách tự giữ mình sạch sẽ để nó không ảnh hưởng đến mình. Nếu nhiều người làm như vậy, con ghẻ tự động sẽ đem cách sống của nó đi chỗ khác. Mình lại được tiếng tốt là sống sạch sẽ lại không sát sinh. Tiếp tục tranh luận chỉ làm phiền con người mà chẳng thay đổi gì con ghẻ.