CỔNG CHÙA

Ngày xưa, có một trưởng giả tên là Heizayemon. Ông cố gắng thực hiện những công đức - theo lời dạy của Tiên Thánh - suốt đời mình.
Một người sốt sắng và chăm chỉ Heizayemon thường đem tài sản xài rộng rãi vào những việc từ thiện, bố thí và lợi ích.
Nhiều trẻ gia đình nghèo khó được quan tâm giúp đỡ, và cá nhân ông đã từng cống hiến tiền bạc xây cất nhiều cầu cống, đường xa trong vùng để dân chúng thuận tiện qua lại.
Khi ông chết, Heizayemon di chúc rằng tài sản của ông để lại phải được dùng để làm những việc từ thiện tiếp tục nhiều thế hệ, và con cháu ông tôn trọng điều này. Một hôm, người ta bảo rằng có một Sa môn xuất hiện trước cửa nhà ông. Dường như vị tu sĩ này đã nghe việc bố thí vô vị lợi của trưởng giả đặc biệt hơn các người giàu có cùng thời, và ông đến để xin tiền xây một cổng chùa.
Nhà từ thiện cười và bảo:
- Tôi giúp mọi người vì tôi không chịu nổi khi thấy họ đau khổ. Còn ngôi chùa mà không có cổng có gì tệ hại đâu?