Con người


Mọi vật thể trên đời có 3 trạng thái gồm "Hình, Sắc, Thanh".
Khi người ta đúc ra 3 cái chuông hình thù, kích thước giống nhau bằng chất liệu khác nhau gồm 1 chuông bằng Đồng, một chuông bằng Sắt và một chuông bằng Vàng.
Người ta lấy một màu sơn duy nhất ví dụ màu Đỏ và sơn hết cả 3 cái chuông giống nhau..
Như vậy nhìn Hình dáng đều giống nhau vì cùng là Chuông, kích thước kiểu mẫu giống nhau (trạng thái HÌNH). Về Màu sắc thì cả 3 cái chuông đều Màu Đỏ hoàn toàn giống nhau (trạng thái Sắc).. Mọi người nhìn vào đều không thể biết được cái chuông nào quý giá.
Nhưng khi cầm một chiếc đũa đánh lên cho mỗi cái chuông phát ra âm thanh thì người ta sẽ phân biệt được tiếng Đồng, tiếng Sắt và tiếng Vàng hoàn toàn khác nhau.
Con người cũng thế, nhìn hình dáng chung thì ai cũng giống ai có thân mình, đầu và tay chân giống nhau gọi là "Con Người". Nếu họ im lặng sẽ không ai biết họ có trình độ, tư cách thế nào.. Nhưng khi họ mở miệng phát ngôn thì biết ngay họ là "Con" hay "Người".
Nói chung là "Con Người", nhưng thoát được chữ "Con" để bước qua nhân cách "Người" phải có một giai đoạn chuyển hóa. Sự chuyển hóa là nên khiêm tốn học hỏi và lấy cái gì đó trị cái bệnh "Ngứa Miệng" để bớt dùng sự tru tréo của "Con" vật chưa lột xác được làm Người.