Danh Tượng

Những nhân vật nổi tiếng thường được khắc tượng. Điều nầy đã làm một điêu khắc gia nổi tiếng tự hỏi: 'người sống trong trần thế đông vô số kể mà chỉ có chừng ấy người chi phối tư tưởng nhân loại được biết qua tượng thì thật là vô lý'. Thế là ông ta khắc tượng người bạn đời của mình, người đã thường chi phối những tưởng nghĩ của ông và để nó bên cạnh những tượng danh nhân.
Vào một ngày tổ chức triễn lãm tượng quốc tế ông đã đoạt giải nhứt với bức tượng có tên ghi dưới: 'bạn đời'. Ông không chút ngạc nhiên khi tượng 'bạn đời' được chấm giải vì ba lý do sau:
1) Ông đã trút hết tài nghệ của mình khi tạc tượng cốt sao cho tượng có sức truyền thần vào mắt người nhìn cũng như ông đã bị bạn đời của mình hớp hồn kể từ khi thấy bà lần đầu tiên.
2) Khi một người đàn ông nổi danh nhìn tượng 'bạn đời' thì họ liên tưởng đến một người đàn bà tầm thường đã chi phối đời họ về mọi mặt: tư tưởng, tâm lý, tình cảm và nhất là vật chất.
3) Khi một người đàn bà nhìn tượng 'bạn đời' thì họ sẽ nghĩ chồng mình dù là một danh nhân cũng đã bị một người vô danh tầm thường như mình chi phối trọn đời.
Trần Thế