ÐÁP ỨNG


[] [] []

           Một ngày, đứa con trai tên ăn trộm ngỏ ý muốn nối nghiệp nghề ăn trộm của cha. Người cha mừng lắm và ngay đêm đó truyền bài học vỡ lòng cho con.
           Hai cha con đến một nhà giàu trong vùng. Sau khi lọt vào trong và mở được nấp rương lớn chứa quần áo, lão ra dấu thằng con chun vào trong rương. Thằng nhỏ vừa chun vào , bất thần lão đóng nấp lại , khóa chặt rồi lẽn ra ngoài đập cửa lung tung, đánh thức cả nhà dậy, rồi lão chuồn về nhà. Nghe tiếng đập cửa, cả nhà thức dậy, đèn đuốc sáng choang, tìm kiếm khắp chỗ, không thấy gì, tắt đèn đi ngủ. Tên ăn trộm con nằm chết điếng trong rương, không hiểu tại sao cha nó lại hại nó như thế? Nhưng rồi, nó nảy sinh một ý. Nó giả chuột cào trên mặt ván. Chủ nhà tưởng chuột, thắp đèn lên, mở nắp rương. Thừa cơ hội, tên ăn trộm con tung ra chạy trốn. Cả nhà rượt theo. Thấy nguy, anh ta nảy ý liệng cục đá xuống giếng đánh ầm một tiếng . Cả nhà tưởng tên ăn trộm sợ quá nên nhảy xuống giếng tự tử, nên quày trở về không đuổi theo nửa.
           Về đến nhà, chưa kịp cự nự, ông già đã hỏi trước: "Việc đâu còn đó, con hãy nói cho cha biết làm sao con thoát thân được?" Đứa con bèn thuật lại đầu đuôi, người cha nói: "Hay! Mầy đã thành nghề rồi. Tao không còn gì để truyền cho mầy nữa cả!"