Đau khắp nơi


Có một anh nọ, ngày kia hộc tốc đến phòng mạch bác sĩ .
Khi gặp bác sĩ , anh ta kể lể một hơi về nỗi khổ của mình:
- Bác sĩ ơi, tôi bệnh nặng lắm, sắp chết rồi. Bây giờ, tôi chạm vào chỗ nào trên người cũng thấy đau cả.
Nói đoạn, anh lấy ngón trỏ chỉ vào đầu và la lên: “Ối, đau quá!”
Rồi vào vai: “Chỗ này cũng đau nữa!”
Vào lưng: “Trời ơi! Đau đến chết được”
Xuống gót chân: “Ngay cả chỗ này chạm vào mà cũng đau nhói cả lên”
- Phen này tôi bệnh nặng lắm rồi phải không bác sĩ? Có cách nào chữa không hay là tôi phải trở thành người tật nguyền suốt đời vậy? – Anh ta mếu máo hỏi.
Bác sĩ không nói gì, lẳng lặng quan sát rồi viết vào bản kết luận một câu: “Đứt ngón trỏ!”
Khi chúng ta nhìn đâu cũng thấy vấn đề, đặc biệt là cùng một vấn đề nhưng lại lặp đi lặp lại , thì gần như chắc chắn vấn đề nằm ở chính bản thân chúng ta. Khi ấy thì đã đến lúc ngưng trách móc mọi thứ và bắt đầu sửa chữa bản thân rồi đấy.