Đi trên nước


Ba vị sư rủ nhau đi ra bờ hồ ngồi thiền. Họ ngồi nhắm mắt tập trung tư tưởng.
Bỗng ông thứ nhất đứng dậy nói, “Tôi quên tấm tọa cụ thiền”, nói xong ông đi ngay ra hồ, bước trên mặt nước đi về nhà phía bên kia, trông như đang biểu diễn phép thần thông.
Khi ông này trở về, vị sư thứ hai nói, “Tôi quên phơi đồ giặt”, thế là ông ta cũng thản nhiên bước xuống hồ đi qua phía bên kia, y như ông thứ nhất.
Vị sư thứ ba nhìn chăm chú, nghĩ thầm chắc đây là dịp để thử tài nghệ thế nào đây. “Bộ mấy ông tưởng thế là giỏi lắm hả? Cứ ở đó mà xem tài của tôi ...” ông ta nói lớn lên, rồi nhanh nhẩu chạy ra bờ hồ. Vừa bước xuống, ông bị rơi ngay xuống nước.
Không chịu thua cuộc, ông ta lóp ngóp leo lên bờ rồi đi lại lần nữa, cũng lại bị rơi xuống nước. Ông ta làm đi làm lại, lần nào cũng bị rơi xuống nước. Cứ như vậy một lúc lâu, trong khi hai ông sư kia ngồi nhìn. Cuối cùng, ông thứ hai hỏi ông thứ nhất:
“ Mình có nên nói cho ông ấy biết chỗ mấy hòn đá không?”