GUDO VÀ HOÀNG ĐẾ


o 0 o

           Hoàng đế Goyozei học Thiền với Gudo. Hoàng đế hỏi: "Trong Thiền, chính tâm này là Phật. Vậy có đúng không?"
           Gudo trả lời: "Nếu tôi nói đúng, thì ngài sẽ nghĩ rằng ngài hiểu mà không hiểu gì cả. Nếu tôi nói không, thì tôi lại nói ngược với một sự kiện mà nhiều người hiểu rất rõ."
           Vào một ngày khác hoàng đế hỏi:
- Người giác ngộ đi về đâu khi người đó chết?
- Tôi không biết.
-Tại sao thầy lại không biết?
-Bởi vì tôi chưa chết .
           Hoàng đế do dự hỏi thêm những điều mà Ngài không thể hiểu được. Gudo đập tay trên sàn nhà để làm cho hoàng đế thức tỉnh. Và Hoàng đế hốt nhiên giác ngộ!