Hành Trang Cuộc Đời


Một người hấp-hối , thấy Thượng Đế trao cho chiếc va-li.
Thượng Đế nói :
- Đến giờ con ra đi rồi !
Ngạc nhiên người này hỏi :
- Bây giờ sao ? Sớm quá, con còn nhiều việc chưa làm !
- Rất tiếc vì tới giờ con ra đi thôi !
- Có gì trong va-li hở Thượng Đế?
- Hành trang của con đó .
- Sở hữu của con, y phục, tiền-bạc ?
- Các vật đó không phải của con, chúng thuộc về trái đất !
- Vậy có phải ký ức của con ?
- Không phải của con, của thời gian !
- Phải chăng tài năng của con ?
- Không phải của con, của hoàn cảnh
- Có phải bạn bè hay gia đình con ?
- Rất tiếc cũng không phải của con, chỉ là tiến trình cuộc đời
- Phải chăng vợ con của con ?
- Không phải của con, mà là tâm-tư con
- Có phải là thân xác của con ?
- Cũng không phải của con, nó là cát bụi !
- Phải chăng tâm linh con ?
- Không, của ta !
Phập phồng người chết nhận chiếc va-li của Thượng Đế trao, liền mở ra xem, bên trong không có gì cả, trống rổng ! Bàng hoàng người chết nói:
- Không có cái gì là của con cả !
- Đúng thế, tất cả thời gian con sống là của riêng con.