Hậu Tây Du Ký


Tề Thiên Tiểu Thánh đánh với một đứa bé suốt ba ngày bất phân thắng bại. Đứa nhỏ có 72 cái vòng phép trói người. 71 vòng đã quăng lên thi triển thần thông, Tiểu Thánh né tránh dễ dàng. Hôm nay chỉ còn cái vòng chót, thu hết tàng lực tung lên. Tiểu Thánh cười khẩy nhảy sang bên để tránh. Lạ thay cái vòng ấy vẫn chụp được và xiết thúc ké Tiểu Thánh lại. Túng cùng, Tiểu Thánh bèn cân đẩu vân đến chỗ của Thái Thượng Lão Quân đang đốt lò Bát quái luyện linh đơn. Tới nơi Tiểu Thánh lớn tiếng:
- Ông thợ rèn ơi ! Chặt dùm cái khoen sắt này cho tôi !
- Con khỉ quen tánh xấc xược ! Lão quân cười nói. Mi biết mấy ngày rày mi đánh với ai đấy không?
- Không biết, nhưng thằng nhãi ấy rất lợi hại !
- Nó là "Tạo nhi" tức "Trời Con" đó!
- Hèn chi thua nó cũng phải. Ủa, mà sao bỗng dưng cái vòng tự rớt ra rồi?
Lão quân nghiêm giọng:
- Bảy mươi hai cái vòng ấy tượng trưng cho các tánh xấu đam mê của con người như: danh, lợi, tình, ăn, ngủ, ganh, ghét, v.v... Cái vòng sau cùng này là vòng "Háo thắng". Nhà ngươi tránh né dễ dàng các vòng kia, nhưng vì lòng háo thắng của ngươi quá lớn nên vòng háo thắng này mới trói ngươi được. Nay nghe đứa bé ấy là "Tạo Nhi", người nhận mình thua là phải, lòng háo thắng đã hết, vòng háo thắng tự nhiên tháo ra.