Hoàng Đế Khang HyNhiều Hoàng đế Trung Quốc mơ tưởng đến trường sinh bất tử và tìm thuốc và các cách để đạt được. Có một lần, có người triều cống Hoàng đế Khang Hy một quyển sách Những bí quyết của luyện Đan và Trường Sinh. Khang Hy từ chối đọc nó. Ông nói, “Sống và chết là thành phần của đời sống con người. Như Chu Tử nói, ‘Trời và đất tuần hoàn, như sự tuần hoàn của ngày và đêm.’ Khổng Tử nói chờ đợi chết bằng cách sống hài hoà. Đó là những cách của bậc thánh nhân. Tại sao sợ chết?” Khang Hy cũng nói, “Tôi không có gì khác thường khi tôi mới sinh ra. Tôi không có gì đặc biệt khi tôi lớn lên.”
Khang Hy không dùng thuốc hoặc đấm bóp. Để giữ sức khoẻ, ông đi theo, “một nếp ăn vừa đủ và những thói quen tốt trong đời sống hằng ngày. Như vậy đó.”
Khi ông 60 tuổi, một phần của râu mép ông trở thành trắng. Có người đề nghị ông uống thuốc để cho nó đen lại. Ông từ chối, và nói với một nụ cười, “Không có nhiều hoàng đế trong lịch sử mà có hàm râu trắng. Thật là một câu chuyện để đời nếu tôi có hàm râu trắng và tóc trắng.”