Lớn và nhỏMột hôm, đệ tử hỏi thiền sư Đại Châu:" Thưa thầy! Thế nào là sắc, thế nào là không?".
Thiền sư trả lời:" Sắc tức là không!".
Đệ tử lại hỏi:"Thưa thầy, thế nào là có, thế nào là không?".
Thiền sư trả lời:"Có tức là không?".
Đệ tử lại hỏi tiếp:" Thưa thầy, thế nào là thiền sư, thế nào là đồ đệ?".
Thiền sư trả lời:"Chúng sinh đều là thiền sư,chúng sinh đều là đệ tử".
Đệ tử:" Vì sao thầy không đổi cho con làm thiền sư?".
Thiền sư không trả lời mà hỏi lại:"Như thế nào mới gọi là nhỏ?".
Đệ tử:" Thưa, không nhìn thấy".
Thiền sư:" Như thế nào mới gọi là lớn?".
Đệ tử:" Thưa, không thấy bờ bến".
Thiền sư:" Thế nào là không thấy bờ bến?".
Đệ tử đành trả lời:" Là nhìn không thấy!".
Thiền sư trả lời:" Vậy thì nhỏ tức là lớn".