Một Cốc Trà
           Thiền sư Nan-In sống vào thời Minh - Trị , tiếp một vị học giả đến tham vấn về Thiền. Nan-In đãi trà. Ngài chế một cốc đầy và tiếp tục rót. Vị giáo sư nhìn cốc nước tràn , không nhịn được, bèn lên tiếng: "Nó đã tràn rồi, không thêm được nữa đâu!"
           Nan-In từ tốn nói : "Thì cũng như chiếc cốc này , ông đã mang đầy tư kiến và thành kiến. Làm sao tôi có thể chỉ cho ông về Thiền nếu ông không cạn cốc của ông?" []