Nếu yêu, hãy yêu công khai20 tăng sinh và 1 ni sinh tên là Eshun đang tu thiền với một vị thiền sư.
Eshun rất đẹp mặc dù đã cạo đầu và khoác áo nâu sòng.
Vài tăng sinh đem lòng yêu trộm cô. Một tăng sinh viết cho cô một lá thư tình và mong được gặp riêng. Eshun không trả lời.
Ngày hôm sau vừa hết buổi giảng của thầy, Eshun đứng dậy nói lớn, ám chỉ vào người đã gởi thư cho cô: “Nếu sư huynh nào đó yêu tôi thực sự thì ngay bây giờ hãy đến đây ôm tôi.”