Nuôi chim

           Xưa kia có một con chim biển đậu tại nền Lỗ Giao , Lỗ Hầu ngự đến , rước về đền tông miếu , dạy trổi nhạc cửu thiều, dọn yến thái lao . Chim ngó dớn dác, dáng sầu bi , không dám ăn , dám uống . Cách 3 hôm rồi chết . Ðó là dùng cách nuôi người mà nuôi chim . Như dùng cách nuôi chim thì phải để cho nó đậu trong rừng sâu , dạo ngoài gò đất, trôi nổi giang hồ , kiếm lươn cá ăn, đỗ theo hàng liệt , ung dung tự đắc thích đâu ở đó . Nó nghe tiếng người , cũng đã nao lòng dạ rồi, phương chi là tiếng nhạc .