Phật và người đàn ông lạ mặtMột lần kia, có một kẻ nào đó nhổ nước miếng vào mặt Phật. Phật bình thản chùi mặt và hỏi kẻ đó: "Ngươi còn gì để nói nữa không?" Các đệ tử của Phật giật mình và bực tức vô cùng. Ngài A Nan bạch Phật: "Bạch Thế Tôn, thật quá đáng lắm! Chúng con không thể hành động gì vì Thế Tôn có mặt ở đây, nếu không, chúng con sẽ giết chết cái tên xấc xược đó. Hắn đã nhổ nứơc miếng vào Thế Tôn, thế mà Ngài vẫn còn hỏi là hắn có còn gì để nói nữa không?"
Phật trả lời: "Ðúng, nhổ nứơc miếng cũng là một cách để phát biểu một điều gì. Có thể người đó quá tức giận đến nỗi không thể dùng lời nào được nữa - vì thế họ đã phải nhổ nước miếng. Một khi không thể dùng ngôn ngữ bày tỏ được, ông sẽ làm gì? Ông cười, ông khóc, nước mắt đầm đìa hay ông ôn hòa, ông vỗ tay, ông biểu lộ một hành động nào đó. Nếu ông tức giận quá, ông sẽ làm gì? Ông không thể tìm ra được một câu nào, một chữ nào thích đáng, thô bỉ để biểu lộ sự quá tức giận của ông. Vậy ông sẽ làm gì? - chỉ còn cách nhổ nước miếng."