TÂM TRONG SẠCH
Một số hành khách đau đớn vì bệnh cùi đã tìm đến chúng hội của thiền sư Bankei (Bàn Khuê), một vị thầy có tấm lòng quảng đại với hết thảy chúng sanh. Bàn Khê nhận họ vào tăng chúng, và khi truyền giới cho họ, Sư đích thân gội đầu và cạo tóc cho họ. Tình cờ có một nhà quý tộc chứng kiến, ông là đại diện của một lãnh chúa, người dốc lòng tin Bàn Khê và đã xây cất một ngôi chùa trên lãnh địa của mình, ở đó Sư hướng dẫn tín đồ và giảng dạy quần chúng. Ghê tởm trước cảnh một Thiền sư cạo đầu cho hạng người không thể đụng tới, nhà quý tộc vội vàng mang một chậu nước đến cho Bàn Khê rửa tay. Nhưng Sư từ chối, nói: - Sự ghê tởm của ông còn bẩn thỉu hơn những vết thương của họ.