Thiền của Phật


Phật nói :
“ Ta xem những nơi các vua vá các nhà cầm quyền cai trị như là những hạt bụi.
Ta xem những kho vàng và châu ngọc như những viên gạch và những viên sỏi.
Ta nhìn những chiếc áo lụa tốt đẹp nhất như những mảnh vải rách tả tơi.
Ta thấy vô số thế giới của vũ trụ này nhỏ như những hạt trái cây, và chiếc hồ lớn nhất ở Ấn Ðộ như một giọt dầu trên chân ta.
Ta biết những giáo lý của thế gian là những ảo thuật của những tên phù thủy.
Ta thấy rõ tư tưởng cao siêu của sự giải thoát như là một miếng nhung vàng trong giấc mộng, và thấy thánh đạo của những kẻ thông sáng như những đóa hoa xuất hiện trước mắt một người.
Ta xem sự thiền định như là một cột trụ trên núi cao và Niết bàn là một cơn mộng du giữa ban ngày.
Ta xem những lời phán quyết về đúng và sai như là sự uốn mình nhảy múa của một con rồng, và sự lên xuống của đức tin là dấu vết của bốn mùa để lại.”