THIỀN SƯ CHIM


Người hỏi Chim: - Giáo lý nào, kinh điển nào đã giúp cho gia đình Chim sống hạnh phúc vậy?
Chim: - Kạt kạt kạt kạt.
Người: - Trường lớp nào đã chỉ dạy Chim biết thương và nuôi con vậy?
Chim: - Kạt kạt kạt kạt.
Người: - Cha mẹ Chim có trông mong các con trả hiếu khi lớn không?
Chim: - Kạt kạt kạt kạt.
Người: - Có bao giờ cha mẹ Chim kể công với các Chim con không?
Chim: - Kạt kạt kạt kạt.
Người: - Chim con có trách cha mẹ khi cha mẹ chưa tìm được mồi về không?
Chim: - Kạt kạt kạt kạt.
Người: - Khi chim con lớn lên thì có bị Cha Mẹ, cậu cô chú bác sai biểu và rầy la không?
Chim: - Kạt kạt kạt kạt.
Người: - Có bao giờ Chim con hãnh diện về Cha Mẹ và anh chị em của mình không?
Chim: - Kạt kạt kạt.
Người: - Khi già yếu, bịnh tật thì có được các Chim con cháu lo cho không?
Chim: - Kạt kạt kạt kạt.
Người: - Các Chim con có buồn khổ khi Chim Cha và Chim Mẹ tìm vui với tình riêng không?
Chim: - Kạt kạt kạt kạt.
Người: - Khi cha mẹ đều có con riêng thì bầy chim anh chị em thuộc hai ba giòng khác nhau có kỳ thị ganh ghét nhau không?
Chim: - Kạt kạt kạt kạt.
Người: - Có bao giờ Chim phải sống trong cảnh cha ghẻ, mẹ ghẻ hoặc sống nhờ người thân không? Nếu có thì Chim thấy có vui không?
Chim: - Kạt kạt kạt kạt.
Người: - Chim có bao giờ chịu cảnh mồ côi cha hay mẹ hoặc cả hai không?
Chim: - Kạt kạt kạt kạt.
Người: - Có câu 'Chim lồng cá chậu, người ở đậu trong đời' thì khổ lắm. Vậy, nếu bị bắt nhốt trong lồng thì Chim có khổ không ?
Chim: - Kạt kạt kạt kạt
Người: - Khi giông tố bảo lụt, diều hâu, ác thú, người dữ tìm đến thì Chim phải làm sao?
Chim: - Kạt kạt kạt kạt.
Người: - Đời Người ngắn ngủi, Chim còn ngắn hơn. Vậy Chim có sợ chết không? Có nuối tiếc gì trước khi chết không?
Chim: - Kạt kạt kạt kạt.
Người: - Dù không hiểu kạt kạt là gì, nhưng Người đã cảm ơn Chim nhiều lắm, Chim có biết không?
Chim: - Kạt kạt kạt kạt.
Người: - Người cảm ơn Chim vì Chim đã cho Người lời giáo huấn qua hình ảnh để nói cho nhau nghe: " Đừng cần hiểu kạt kạt là gì mà chỉ cần nhìn kỷ những gì Chim sống, Chim làm" như Phật pháp có nói 'bất khả tư nghì, giáo ngoại biệt truyền, truyền tâm ấn' / Chim có biết không vậy?
Chim: - Kạt kạt kạt kạt...

Trần Thế