Thuận với thiên nhiên

Một người kia hỏi một vị thiền sư :
-Hạ đã qua , rồi đông sẽ đến . Vậy làm sao tránh khỏi ?
-Tại sao anh không tìm một chỗ nào không có mùa hạ và mùa đông ?
-Làm sao tìm được một nơi như thế ?
-Vậy thì đông đến , anh hãy cứ run . Hạ đến , anh hãy cứ để cho đổ mồ hôi như mọi người .