Thực hiện bố thí


Một người nghèo hỏi Đức Phật : “Tại sao con nghèo như thế?”
Phật nói : “Vì con chưa học được cách bố thí cho người khác.”
Người ấy nói : “Con không có thứ gì cả, thì lấy gì con bố thí.”
Đức Phật dạy : “Cho dù con hoàn toàn không có cái gì, con vẫn có thể thực hiện bố thí 7 điều này :
1. Bố thí nụ cười .
2. Bố thí lời hay.
3. Bố thí tâm hòa ái, lòng biết ơn.
4. Bố thí ánh mắt nhìn thẳng hiền từ.
5. Bố thí hành động nhân ái.
6. Bố thí nhường chỗ cho người cần.
7. Bố thí lòng bao dung