Tình thương vô điều kiện


Một ngày kia, một nhóm người đang sửa chữa một chuồng bò thì họ trông thấy trong góc nhà có một cái ổ chuột. Họ bèn dùng khói đuổi mấy con chuột trong đó chạy ra. Một hồi sau quả thật có chuột chạy ra từng con một…
Mọi người nghĩ rằng chuột đi hết rồi và bắt đầu dọn dẹp thì thấy hai con chuột nữa đang chen nhau ra khỏi miệng ổ. Sau một hồi cố gắng, cuối cùng hai con lọt ra được. Điều lạ là sau khi ra ngoài ổ, hai con chuột không chạy đi liền mà đuổi nhau ở gần lối ra, dường như con này đang muốn cắn đuôi con kia. Mọi người kinh ngạc lại gần coi thử, thì họ thấy: một con bị mù, không thấy gì cả, còn con kia đang cố gắng để cho con mù cắn đuôi nó, để nó kéo con mù tẩu thoát.
Chứng kiến sự việc xảy ra, ai nấy đều xúc động, không nói nên lời. Tới giờ ăn, nhóm người ngồi quây quần và bắt đầu bàn luận về những gì xảy ra giữa hai con chuột.
- Một người nói: “Tôi nghĩ mối quan hệ giữa hai con chuột đó cũng giống như giữa: vua và quan“. Những người kia nghĩ một hồi rồi nói:” Thì ra thế!”
- Một người khác lên tiếng:” Tôi nghĩ mối quan hệ giữa hai con chuột đó giống như là : vợ với chồng“. Mấy người kia ngẫm nghỉ một hồi , ai cũng thấy có lý, đồng tán thành.
- Một người khác lại nói: “Tôi nghĩ mối quan hệ giữa hai con chuột kia cũng giống như : tình nghĩa mẹ con“.
Những người kia lại nghĩ một hồi và cảm thấy điều này có lý hơn. Họ tỏ ý tán thành lần nữa.
Lúc đó, một người hay làm phúc, đầu óc đơn thuần đang ngồi dưới đất chống tay lên cằm, nhìn mấy người kia vẻ hoang mang: “Hai con chuột kia sao lại phải có quan hệ với nhau chứ, tình thương vô điều kiện không dựa vào lợi lộc, tình bạn, sự thủy chung hay huyết thống nào hết , nó không cần một quan hệ nào cả."
Tất cả nhóm người đều sững sờ, người nầy nhìn về phía người kia, không nói một lời.