Tình yêu và cục đá


Một thanh niên Phật tử có lẽ là suy gẫm đạo lý đã lâu nên hôm kia đến nói chuyện với Thiền sư :
- Nếu tôi yêu cục đá, tình yêu ấy có phạm tội không?
Thiền sư lắc đầu nói:
- Yêu là không được rồi, đừng yêu là hơn.
- Đừng yêu thì tôi sợ sẽ trở thành cục đá!
Thiền sư ỡm ờ:
- Thì tốt thôi!
Người Phật tử nhăn mày:
- Tôi không hiểu!
- Có gì mà không hiểu! Cục đá thì có bao giờ yêu cục đá đâu mà sợ!