Trụ Vương


Theo truyện Phong Thần, Trụ vương có sức mạnh địch vạn người, giết gấu đánh hổ, hùng tài cái thế, chính là một minh quân, vì sao lại trở nên hung tàn, độc ác tuyệt đỉnh cổ kim? Lý do chính vì bị con yêu tinh cáo làm mê muội, đánh mất bản tính. Yêu tinh cáo tu luyện ngàn năm, đã giết chết một cô gái tiến cung tên là Đắc Kỷ, chiếm lấy xác nàng và làm mê hoặc Trụ vương bằng phép yêu.
Nhưng có câu nói: “Kẻ phóng túng dục vọng thì chiêu mời ma quỷ“. Yêu ma không phải tự nhiên đến, mà là khởi nguồn từ việc Trụ vương phóng túng, ma tính vô độ, buông thả sắc dục, phỉ báng thần linh, đặt hình phạt nướng chết để chặn lời can gián, giết vợ giết con, diệt nhân luân tông miếu, đặt các bồn bò cạp ăn thịt người trong cung, giết chư hầu, thất tín thiên hạ. Ông ta còn dựng các kho lẫm vơ vét của cải thiên hạ, ức hiếp vợ kẻ bề tôi, không mảy may liêm sỉ, tàn sát bạo ngược sinh mệnh để mua vui, mổ thai phụ moi thai, cắt thận các đồng nam nấu canh ăn, tuyệt diệt dòng dõi của muôn họ.
Quân vương hưởng cực đỉnh phú quý chốn nhân gian không phải để mê đắm trong dục vọng. Họ cần phải giữ đức bậc quân vương, thực hiện luân thường, bảo vệ sinh mệnh bá tính, tránh xa sắc dục, đón nhận lời trung, biết liêm sỉ, tiết dụng của cải, kính trời yêu dân, thuận theo thiên ý. Trụ vương hoàn toàn là làm ngược lại, cuối cùng nước mất nhà tan, đốt xác diệt thân nơi hoang đài.
Trụ vương tích tụ hết tội ác cổ kim, là cái gương thiên cổ cho hậu thế. Con người không thể làm ác, phóng túng dục vọng, nghịch lẽ trời, diệt nhân tính, quân vương lại càng cần giữ những điều này. Ác tày trời như Trụ vương, cuối cùng chiêu mời yêu ma đến hại mình. Con người thế nhân bại hoại đạo đức, phóng túng dục vọng, yêu ma cũng tất sẽ lại đến hại người. Trong “Phong Thần” có một câu nói rất quen thuộc, ai đọc cũng nhớ: “Nước sắp vong tất có yêu nghiệt” chính là để nói về tình huống này.