Tượng Thần


Một nhà điêu khắc đi rừng nhặt được một khúc gỗ trầm hương. Ông vô cùng trân trọng, không nở đem khúc gỗ quý cưa xẻ để làm đồ mộc. Với bàn tay tài hoa, điêu luyện, Ông biến khúc gỗ sần sùi thành một hình tượng thần linh. Mỗi ngày, ra vô ngắm tượng thần và rất đắc ý về tác phẩm nghệ thuật của mình. Một hôm chợt nghĩ, tượng thần thì phải có nhang, đèn. Thế là Ông cử hành một nghi lễ trang nghiêm đưa tượng lên bàn thờ. Mỗi ngày kính cẩn dâng một bông hoa, thắp nhang vái lạy. Ngày càng cung kính, lâm râm khấn nguyện, tin tưởng là Thần thật. Từ đây tượng thần xem như có một quyền lực thiêng liêng làm Ông sợ hãi mà quên rằng chính nó chỉ là khúc gỗ do Ông tạo ra.