Vẽ Gì Khó ?


Có người thợ vẽ , vẽ cho vua nước Tần mấy bức tranh .
- Vua hỏi : “Vẽ cái gì khó ? “
- Thưa : Vẽ chó , vẽ ngựa khó.
- Vẽ cái gì dễ ?
- Vẽ ma , quỷ dễ
- Sao lại thế ?
- Chó, ngựa ai cũng trông thấy, vẽ mà không giống thì người ta chê cười , cho nên khó vẽ . Ma quỷ là giống vô hình , không ai trông thấy , tùy ý muốn vẽ thế nào cũng được , không sợ ai bẻ , cho nên dễ vẽ.
Người nào bỏ những công việc nhật dụng thường hành , chỉ chăm làm những việc kỳ dị quái gở để lòe thiên hạ , thì chẳng khác nào như người thợ chỉ vẽ ma , vẽ quỷ , nghĩa là tránh cái khó mà làm cái dễ vậy .