Vua Thang

Thang Vương, triều đại nhà Thương, được biết đến vì lòng vị tha. Theo văn học dân gian, ngay sau khi triều đại Thương được thành lập, trời không mưa và đất nước lâm vào hạn hán trong nhiều năm liền. Người dân cầu mưa, nhưng những lời thỉnh cầu của họ không được đáp lại. Một thầy phù thủy đề nghị giết một người để tế thần cầu mưa. Thang vương nói, “Cầu mưa là để mang nước lại cho dân. Vậy thì làm sao chúng ta có thể giết một mạng người được?” Rồi ông quyết định, “Nếu đây là cách duy nhất, vậy hãy để ta chịu hy sinh.”
Ông chọn một ngày tốt. Vào ngày hôm đó, ông tắm, cắt tóc, móng tay, mặc y phục vải bông trắng. Ông quỳ xuống trước bàn thờ và cầu nguyện, “Hỡi các vị Thần, nếu tôi có phạm tội, xin đừng trừng phạt người dân của tôi. Nếu họ có phạm tội, hãy đặt những tội lỗi của họ lên người tôi. Hãy trừng phạt tôi thế cho những tội ác của họ”
Rồi sấm sét và mưa đổ xuống. Người dân vui mừng , cõng Thang Vương về lại cung điện.