NGUYỄN DU

U CƯ

Thập tải phong trần khứ quốc xa
Tiêu tiêu bạch phát ký nhân gia.
Trường đồ nhật mộ, tân du thiểu
Nhất thất xuân hàn, cựu bệnh đa.
Hoại bích nguyệt minh, bàn tích dịch
Hoang trì thủy hạc, xuất hà ma.
Hành nhân mạc tụng Đăng Lâu Phú
Cường bán xuân quang tại hải nha ( nhai)

( Thanh Hiên Thi tập )


Ở NƠI VẮNG VẺ

Mười năm dầu dãi kiếp tha hương
Lữ khách năm dài, tóc điểm sương .
Chiều xuống đường xa, bè bạn vắng
Xuân về gác lạnh, bệnh sầu vương .
Vách hư, lổn ngổn loài lằn mối
Ao cạn, om sòm lũ ểnh ương .
Quá nửa cuộc đời nơi góc bể
Dọc Đăng Lâu Phú chỉ thêm thương

Nguyễn Tam dịch