HÁN VIỆT THI TUYỂN
Từ thế kỷ thứ 11, các bài thơ bằng chữ Hán của các bậc tiền nhân đã có những đóng góp lớn lao vào sự phát triển của nền văn học nước nhà. Tuy nhiên, rất nhiều bài thơ đã thất lạc. Trên trang nhà nầy, chúng tôi dốc sức góp nhặt các bài thơ tản lạc, dịch và gom lại thành một tuyển tập để giới thiệu cho lớp trẻ mai sau những dòng thơ đã thể hiện rõ nét lịch sử và tâm tình dân tộc mà từ lâu chúng ta đã để tàn lụi theo thời gian...dịch thơ: Khuê Văn Nguyễn Tấn Hưng
viết chữ: Nguyễn Quốc Ðoan

Và một số bản dịch & bản viết
của các tác giả khác


Trang Chủ
Trang Tao Ngộ

* Chú thich về tác giả