Đi Và Trở Lại
Đ. Khánh Hỷ

Đá nguyên xứ trên cao,
Tìm đường lăn xuống thấp;
Nước quê hương dưới vực,
Biến tướng bốc lên trời.
Người đi khắp muôn nơi
Biết đâu là quê quán?

Đá lại ở đỉnh cao,
Bỡi đá là vô ngã;
Nước phải về biển cả,
Cho sự sống thế gian.
Người tìm khắp gian nan,
Mình gặp mình. Vui quá!


* Đàm Khánh Hỷ sinh năm 1942. Hiện ở tại Tuy Hòa, Phú Yên. Trước 1975 là giáo sư sư phạm, dạy tai trường Sư Phạm Qui Nhơn. Từ ấy đến nay làm nhiều nghề để sống, nhung nhiều nhất là làm ruộng.