NGUYỄN TRĂI

Hải Khẩu Dạ Bạc Hữu Cảm (1)

Nhất biệt giang hồ sổ thập niên,
Hải môn kim nhật hệ ngâm thuyền .
Ba tâm hạo diễu thương châu nguyệt
Thụ ảnh sâm si phố tự yên .
Văng sự nan tầm thời dị quá .
Quốc ân vị báo lăo kham liên .
B́nh sinh độc băo tiên ưu* niệm,
Toạ ủng hàn khâm dạ bất miên .

Đêm Đậu Thuyền Ở Cửa Biển Cảm Xúc

Bao năm xa cách sông hồ,
Đêm nay lại buộc thuyền thơ chốn này .
Mênh mông sóng băi trăng đầy .
Khói lồng bến nước bóng cây im ĺm .
Thời qua, việc cũ khó t́m
Chưa đền ơn nước buồn thêm tuổi già .
"Tiên ưu" ray rứt ḷng ta,
Khoác chăn trằn trọc canh tà khôn khuây ...


* Phạm Trọng Yên đời Tống có câu :
"Tiên thiên hạ chi ưu nhi ưu, hậu thiên hạ chi lạc nhi lạc "