Nguyễn Trăi

Mộ xuân tức sự

Nhàn trung tận nhật bế thư trai,
Môn ngoại toàn vô tục khách lai .
Đỗ vũ thanh trung xuân hướng lăo ,
Nhất đ́nh sơn vũ luyện hoa khai .

Cảnh xuân muộn

Thảnh thơi khép cửa pḥng văn,
Tuyệt không khách tục ghé thăm cổng ngoài .
Cuốc kêu hầu cuối xuân rồi
Đầy sân xoan nở dưới trời mưa thưa .