TRẦN QUANG KHẢI

Vườn Phc Hưng

Phc Hưng c nước bao quanh,
C vườn dăm mẫu hữu tnh biết bao !
Tuyết tan, mai kết nụ cho
My quang, trc biếc thanh tao ngọc ng .
Oi nồng, dng khch chn tr
Tạnh mưa, gọi trẻ mau ra chữa cnh .
Trời Nam lặng tắt lửa binh,
Thảnh thơi giấc mộng thanh bnh gối say .
Phc Hưng vin

Phc Hưng nhất khc thủy hồi hon,
Trung hữu bnh vin sổ mẫu khoan .
Mai ổ tuyết tiu chu bội lỗi,
Trc đnh vn quyển bch lang can.
thử lai yu khch kiu tr uyển,
Vũ qu h đồng l dược lan .
Nam vọng lang yn v phục khởi,
ồi nhin nhất thp mộng thin an.