HUYỀN QUANG

Yn Tử sơn am cư

Am bức thanh tiu lnh,
Mn khai vn thượng tằng .
Dĩ can Long ộng* nhật.
Do xch Hổ Kh** băng .
Bo chuyết v dư sch .
Ph suy hữu sấu đằng .
Trc lm đa tc điểu,
Qu bn bạn nhn tăng .

Ở trn am ni Yn Tử

Am thiền lẫn với khng trung,
Cổng n my trắng trập trng tầng cao .
ộng Rồng nắng qu cy so
M nơi Khe Hổ cn bao tuyết dy .
Vụng về khng chước mưu hay ,
Thn gi nương chiếc gậy my bước từ ...
Lũ chim rừng trc đ ư ?
Thảy đều quen mặt nh sư thanh nhn .

*Long ộng : Một cảnh đẹp trn ni Yn Tử, c cha Long ộng, Huyền Quang tu ở đấy .
**Hổ Kh: Tn một con suối ở vng Yn Tử.